34. Mlynarčíková cesta (III)
Popis cesty:

34. Mlynarčíková cesta (III)
G. Koromzay – M. Mlynarčík – K. Piovarczy, 14. 8. 1921,

Depresiu spomínanú v ceste č. 32 ohraničuje z pravej strany tupá hrana so zle vrstvenou skalou. Nástup vpravo od depresie, hranou strmo na trávnatú plošinu, 2. výšvih obchádzame vpravo pod 8 metrový komínik a ním opäť na hranu. V mieste, kde depresia dosahuje druhý trávnatý pás v Z stene Lomnickej kopy, cez depresiu doľava na šikmo doľava stúpajúcu rampu smerom k Obrovskému pilieru. Rampou na hrebeň.