35. Cez platne a previsy (VIII, pôvodne V+,A2) 6h.
Popis cesty:

35. Lomnická kopa - Cez platne a previsy (VIII, pôvodne V+,A2) 6h.
I. Dieška – I. Fiala – P. Pochylý, 18. 10. 1969,
1. RP: R. Dalecký – V. Jakubec, 25. 9. 1994.
V.Jakubec:V ten deň (25.9.1994) ked sme vyliezli krátku cestičku č.37 "MINIaTÚRA" sme najskôr na dve dĺžky vyliezli voľne "Platne a previsy". Ja som ťahal ľahkú prvú dĺžku a Rasťo vyliezol, neskutočne, s biednym istením, druhú (VIII.) A potom sme si na dolezenie dali MINIaTÚRU.