43. Perzeidy (VIII)
Popis cesty:

43. Perzeidy (VIII)
M. Sabovčík, S. Krištofovicová a D. Šatánek , leto 2020.
Línia medzi Hokejkou a Patagónskym letom -schému po uverejnení doplníme.
1.dl. 60m 6-
2.dl. spolocná s Patagónskym letom 25m 7+/8-
3.dl. 55m 8-/8
4.dl 55m 7
5.dl. 40m 8-/8
6.dl 15m 8
7.dl 60m 6

Opis: Po prelezení zopár ciest v západnej stene Lomničáku sa nám zdalo, že by sa medzi nimi ešte našlo voľné miesto pre jednu ďalšiu linku. Natažko sme sa teda traja vybrali do steny a strávili tam 2 príjemne dobrodružné dni. Na bivak po prvom dni sa nám ušla polička akurát pre 2 a pol chlapa. Nová cesta našla svoje miesto medzi Hokejkou a Patagónskym letom, nájdu sa v nej obtiažnosťou vyrovnané dlžky cez pekné platne a previšteky. Cestu sme liezli zdola a po preistení každej dlžky sme ju voľne preliezli štýlom PP. V ceste su nitové štandy, okrem toho sme navŕtali 23 postupových istení v miestach, kde nebolo možné použit vlastné. Nešetrili sme, aby do cesty s chuťou naliezali motivovaní lezci. Na toto krásne lezenie postačí sada friendov, čokov a expresiek. My sme ju ohodnotili za 8 a tešíme sa na ďalšie opakovania a prípadne ohodnotenia."

Info Facebook