5. Stredom steny (V-VI) 5h.
Popis cesty:

5. Stredom steny (V-VI/) 5h.
V.Karoušek, Z.Zibrín, 3.9.1956 K3-1609

Variant - viac menej nová cesta stredom (VII-)
Alina Szyld, Mariusz Harendarz (PL), 26.10.2019
Z prelezu nakreslená schéma cesty.

Slovný opis: Karouškova cesta, stredom steny. Nástup do steny je vľavo od komína, ktorým vedie Grószova cesta, v pravej strane výrazného predskalia. Kútom hore na hranu predskalia a na jeho trávnaté temeno. Na predskalí je šindlovite vrstvená červená stena. Priamo cez jej previsy a po sklonenej platni do vhĺbenia od prostriedku steny. V ľavej strane vhlbenia strmým kútom a po niekoľkých metroch na ľavé ploché rebro vo vhĺbení. Z konca rebra traverz vodorovne vpravo do protiľahlých stupňovitých skál vhlbenia. Nad nami je charakteristický odštep s previsnutou škárou. Pod odštepom zo skalnej lavice traverz doprava nad previsy a v miestach, kde sa traverz končí, plytkým vhlbením hore. Sme na širokej lavici vľavo pod veľkou bielou platňou, zďaleka viditeľnou. Po lavici desať metrov doľava a kútom hore. Po niekoľkých metroch stúpame v čiernych platniach hore na stupeň. Zo stupňa traverz vpravo a cez strmú krátku stienku a ustupujúce skaly pod vrcholové steny.Vpravo od nás je previsnutý, rozlámaný komín, ešte viac vpravo hladký, hlboký kút. Previsnutou hladkou stienkou tesne vľavo od rozlámaného komína. Neďaleko tenkej trhliny vľavo pod strechovitý previs. Cez previs vhĺbenia ľavým kútom strmou stienkou s bielym výlomom. Vystúpime nad stienku, kde sa ťažkosti skončia. Vrcholová časť sa skladá z troch ustupujúcich nevýrazných rebier. Prostredným z nich na vrchol. Záverečnú stienku možno obísť vľavo žľabom. Pevná skala.

Variant opis: On the 26.10.2019 me (Alina Szyld) and my partner (Mariusz Harendarz) spontaneously decided to climb route "Stredom Steny" on Maly Ladovy Stit. Only what we had it was a description from TATRY NFO. We had some difficulties on understanding the description and so we did an improvisation. The next reason to continue our improvisation was a beuatiful corner with wide crack we suppose it was never done before and we say it is VII-. When we came home I read the description of the "Stredom Steny" in Polish in WHP guide. After that I analyzed im my head what it was an orginal route and what we climbed and I drew a scheme. Apparently only the first pitch was common with orginal route.

Foto z prelezu na FB