6. Leporowského cesta (V) 3h.
Popis cesty:

6. Leporowského cesta (V) 3h.
J.Krzyzanowski, J.Leporowski, 13.7.1928, K3-1608

Leporowského cesta, ľavou polovicou steny. - Cez previsnutú časť komína v dolnej časti, nad komín do rokliny až do miesta, kde z ľavej strany doň prichádza rampa. Po nej do ľavej časti steny, držiac sa stále vľavo až do depresie a ňou vpravo na juhozápadný hrebeň