8. Pravou časťou steny (V) 3h.
Popis cesty:

8. Pravou časťou steny (V) 3h.
A.Grósz, T.Krégczy, L.Rokfalussy, 22.8.1912
1.zima: A.Puškáš, K.Skřipský, 29.1.1950, K3-1610

Grószova cesta. - Južná stena je strmá. Ľavá polovica je previsnutá; kým pravú pretína hlboký komín, ohraničený sprava juhovýchodným rebrom. Dolu sa komín deltovite rozširuje a sem zdola siaha snehový jazyk. Nástup do steny je vľavo od spomínanej delty. Desať metrov hore, potom po lávke traverz doprava pod komín. Komínom hore k hladkej platni, kde sa rozširuje a stáva sa previsnutým. Priamo cez previsnutú časť komína, päť metrov neobyčajne ťažko a potom hladkým zárezom v ľavej strane dna komína do rokliny na ľahší terén. Roklinou hore a cez stupeň do bočného výklenku, ku ktorému prichádza zľava rímsa. Z výklenku cez dvadsaťmetrovú stienku na veľkú plošinu v rokline a odtiaľ doľava po strmom páse do žltého vhĺbenia pod previsnutou stenou, vľavo hore ústi doň žľab. Po lámavých skalách šikmo doľava hore do žľabu, od plošiny tridsať metrov. Na druhej strane rebra sa začína meter široký sutinový pás, po ňom tridsať metrov až do miesta, kde sa končí pri rokline, ktorá tu spadá z pravej strany. Ďalej šikmo doprava hore, pozdĺž pruhov skalných vrstiev až k štrbine už v spomínanom rebre, 30 metrov a odtiaľ ľahko na juhovýchodný hrebeň a ďalej ním na juhovýchodný vrchol. Exponovaný výstup stenou v nepevnej skale.