9. Variant (IV)
Popis cesty:

9. Variant (IV)
J.K.Dorawski, A.Sokolowski, 9.7.1925, K3-1612

Variant Dorawského v pravej polovici steny. - Z rokliny netreba odbočiť doľava z veľkej plošiny, ale ísť ďalej roklinou cez dosť ťažký schod až na jej najvyššiu plošinu. Stade doľava k širokému žľabu, ktorý je rovnobežný s Grószovou cestou.