15. Zabudnutý kút (V) 3h.
Popis cesty:

15. Zabudnutý kút (V) 3h.
J.Martiš, J.Špánik, 12.6.1976
1.zima: B.Bojaniwicz, Cz.Bojanowicz, K.Wielicki 8.2.1978