2. Stredom - Platňou (V+,A2, RP:8-) 4h.
Popis cesty:

2. Stredom steny - Platňou (V+,A2,RP:8-) 4h.
P.Ballay, P.Pochylý, 11.7.1962
1.zima:M.Kaláb, J.Psotka. 20.4.1964
1RP: autori neznámi.

2.a) Narovnávajúci variant. J.Koršala, L.Šedivý,(V+,A2,e), 4.8.1963
Výstup pokračuje miestami slepou špárou pod previsy a nad ne pokračuje oblezením sprava.