19. Direttissima SZ steny (VI) 4h.
Popis cesty:

19. Direttissima SZ steny (VI) 4h.
L. Kozik, A, Marcisz, 2. 8. 1980

Platňami napravo od Kurczabovej cesty a prechádza stredom steny. Kĺúčová je druhá ťažká a vyrovnaná dĺžka.