15. SV pilier (VI) 5h.
Popis cesty:

15. SV pilier (VI) 5h.
D. Topczewska, B. Uchmaňski, 29.7.1960.
V ceste je veľa ľahkého terénu. Bližšie podrobnosti nie sú známe. Len podľa schémy je ťažké sa orientovať.