5. Opálový Mních (IV) 1h.
Popis cesty:

5. Opálový Mních (IV) 1h.
O. Brož, Z. Hrubec 15.8.1960

Cesta na markantnú vežičku Mnícha bola lezená ako variant cesty cez Pravé rebro. Tento Opálový Mních je prvou výraznou vežou ktorá sa vypína nad dolnými zrázmi v pravej časti trávnatého úbočia pod Opálovou stenou. Sprava je ohraničená Granátovým žľabom. Dolné zrázy pod vežičkou lezieme asi 100 m. vľavo od jej spádnice. Ďalej trávou k Z-úpätiu, ktoré tvorí skalné rebro. Odtiaľ k dobrému stanovišťu za odštiepeným blokom v Z hrane. Vľavo od hrany niekoľko metrov, potom priamo po hrane (IV), na balkónik (istenie). Odtiaľ komínikom v pravej stene, ďalej nazad na hranu a na ďalší balkón. Ďalej už priamo po hrane na vrchol. Zlé skobovacie možnosti. Z veže zlanením na V stranu 40 metrov.