3. Andráši - Virost (IV-V) 3h.
Popis cesty:

3. Andráši - Virost (IV-V) 3h.
Július Andráši I, Š. Virost, 2.8.1948.

Výstup celkom ľavou časťou steny na J hrebeň, na J vrchol Ostrého hrbu. Nástup do steny je v mieste, kde sutinovisko najvyššie zasahuje pod stenu, kúsok vpravo od spádnice žlabovitého zárezu, ktorý spadá z Vyšného Ostrého zárezu. Po ľavej strane malého komínika hore na trávnatú lávku. Tu ústi zdola dobre viditeľný, šikmo vpravo hore sa tiahnúci charakteristický tenký zárez, ktorý sa končí pri veľkom bielom odštepe. Zárezom hore po pravej strane na rebro a po ňom priamo pod biely odštep. Odtiaľ traverz vľavo do zárezu a ním hore na malú trávnatú lávku, exponované, nedostatok záchytov, odporúčajú sa dlhé skoby. Z lávky ďalej šikmo vpravo hore zárezom. Odtiaľ dalej až pod žltú stenu, dobre viditeľnú už zdola,k ostrému balvanu. Odtiaľ traverz šikmo hore pod žltú stenu a ďalej po drobivej skale a úzkej lávke na veľkú trávnatú kazateľnicu. Odtiaľ možno ľahko vytraverzovať na južný hrebeň. Z kazateľnice priamo hore na malý výklenok, nad ktorým je previsnutý balvan. Ďalej veľmi ťažko hore, pomocou živého rebríka na ďalšiu lávku, štyri metre. Po lávke hore, krajne ťažko, exponované a ďalej šikmo vpravo hore do zárezu a na hrebeň, ktorý dosiahneme cez zaklinený balvan. Ďalej po južnom hrebeni na vrchol. Dve miesta V.