4. Nižná Ostrá štrbina (IV) 4h.
Popis cesty:

4. Nižná Ostrá štrbina (IV) 4h.
Július Andráši I, Š. Virost, 6.8.1950.

Východná stena, pilierom?, ale isto na Nižnú Ostrú štrbinu. - Bez bližšieho opisu. AP-IX/63