9. Pravý pilier priamo (V) 3h.
Popis cesty:

9. Pravý pilier priamo (V) 3h.
L. Horka, V. Zavadilová, 16.8.1966

Zamkovského cestu ohraničuje z pravej strany výrazný pilier, ktorý ohraničuje žľab spadajúci z Ostrého zárezu. Výstup vedie z dna doliny priamo po pilieri. Nástup na pilier je bezprostredne vľavo od ústia žľabu, ktorý spadá z Ostrého zárezu. Priamo po pilieri pod jeho prvý výšvih, cezeň a ďalej pilierom až do miesta, kde prichádza zľava Zamkovského cesta. Sem možno prísť ľahko zo žľabu sprava. Odtiaľ doprava, ťažko, znova po pilieri. Ním cez balvany na plošinku. Dobré istenie. Ďalej po pilieri, neskôr jeho pravou stranou až pod vrcholový blok. Po jeho pravej strane kútom, odtiaľ ťažko vľavo do previsnutej steny a ňou hore na severný vrchol.