1. Motykova cesta (IV) 3h.
Popis cesty:

1. Motykova cesta (IV) 3h.
S.Motyka, J.Sawicky, Š.Zamkovský, 27.8.1934, APIII/44, K1428,

Z PILIEROM J STENY (Motykova cesta) Vstup na pilier je vpravo hore (asi 60-80 metrov) od ústia žľabu z Prielomu v Ostrom, uprostred trojuholníkovej základne piliera, tam, kde vidíme dva červené strieškovité previsy nad sebou. Výstup vedie šikmo doprava na pravý okraj trojuholníka. Pomocou hladkých záchytov najprv v smere spodného červeného previsu na travnatú plošinku. Odtiaľ kúsok doprava na platňovitú lávku a ďalej šikmo doprava hore k trhline. Hore je previsnutá a končí sa lávkou, na ktorej ležia volné balvany, tesne na pravom okraji piliera. Odtiaľ prechod 2 metre doprava na ostrie piliera a 4 metre hore na ďalšiu lávku. Z lávky hore a trochu doľava pod obrovskú, zďaleka viditeľnú platňu. Tvorí druhú štvrtinu piliera. Travnatým žliabkom, ktorý sa tiahne stredom platne, hore až pod previsy čierneho zuba v polovici výšky piliera, už blízko ľavého okraja piliera. Tu z najvyššieho bodu strmej, šikmo doprava bežiacej plochej lávky zárezom 3 metre hore k mohutným puklinam. Odtiaľ prechod doľava 4-6 metrov na pohodlnú plošinu nad JZ stenou. Ďalej hore komínom k samej hrane 30 metrov na veľkú dvojitú plošinu. Tu prechod doprava, potom nepravidelným zárezom v pravej strane piliera hore. Nakoniec už tupou hranou na ďalšiu plošinu a priamo na vrchol.

Foto z cesty