2. Šwierzov komín (II-III) 1,5h.
Popis cesty:

2. Šwierzov komín (II-III) 1,5h.
W.Kulczynski ml.,M.Šwierz, T.Šwierz, 22.8.1908
1.zima: A.Puškáš, K.Skřipský, marec 1958
APIII/43, K1429

Šwierzov komín. - Nástup je kúsok vpravo od spádnice obrovského komína v západnej časti steny. Po strmých a lámavých skalkách šikmo doľava hore až do trávnatého vhĺbenia naspodku komína. Ďalej komínom až k jeho rozdvojeniu. Tu, strmou, trávou porastenou stenou, ľavou vetvou, pravá sa tiahne priamo hore, serpentínami, ,alebo dnom ľavej vetvy do sedielka v rebre, kde sa ľavá vetva končí. Po rebre do ďalšieho sedielka, kde ústi pravá vetva. Stadeto šikmo doľava hore po trávnatom páse nad zrázmi juhozápadnej steny, až blízko k západnému hrebeňu. Nevystúpime však naň, pod oknom v hrebeni, ale puklinou s trávou lezieme šikmo doprava hore na sedielko v západnom hrebeni, tesne pod vrcholom. Ďalej ním na štít. Nepríjemný trávnatý a veľmi lámavý terén. Nehodí sa pre zostup.