3. Häberleinova cesta (III-IV) 2h.
Popis cesty:

3. Häberleinova cesta (III-IV) 2h.
S.Häberlein, K.Bröske, M.Bröske,15.9.1905,
V ceste su osadené borháky 1st/1bh V.Tatarka 2000, APIII/38, K1432

Häberleinova ces~a. - Plytkým žliabkom pod veľkým bielym odštepom šikmo doľava hore smerom k vhĺbeniu v stene. Blízko vhĺbenia, dosť vysoko nad nástupom (nie hneď rímsami doprava) prejdeme po vodorovnej skalnej rímse doprava do steny. Potom cez vysoké, rímsami oddelené kolmé stienky priamo hore na stupienok. Za rohom steny beži doprava. pod previsnutými skalami nápadná vodorovná trávnatá lávka. Odtiaľ buď kolmou a exponovanou stienkou so skúpymi záchytmi, najťažšie miesto priamo hore na dolný koniec ďalšej lávky, ktorá vedie šikmo doprava na plošinu,alebo, ľahšie, po spomínanej lávke asi 6 m. doprava. Potom ľahšie, i keď exponovane, po stupňoch hore na plošinu. Z plošiny hore na široké, tzv. dolné trávniky, ktoré sa tiahnu vpravo od spodného okraja svetlých výlomov, smerom k východnému hrebeňu. Tu po trsoch trávy a skalách doľava na veľmi sklonené platne (nie priamo hore) a po nich ďalej šikmo doľava hore k päte 50 metrového, nápadného komína, ktorý zviera tmavá stena. vpravo a biele platne výlomu vľavo. Komínom, asi 30 m. hore, až sa zužuje a je previsnutý. Kúsok pod previsom vylezieme puklinou, ktorá sa oddeľuje od komína šikmo doľava na hranu štítu z platní už pod svetlymi odštepmi a po hrane exponovane niekoľko metrov priamo hore, potom trochu doľava a veľkým trávnatým žliabkom na horné trávniky. Pri ich pravom kraji sa opísaný komín končí. Z horných trávnikov cez niekoľko stupňov hore cez nevysoký previs, potom lámavým, doľava bežiacim žľabom .a nakoniec cez strmú platňu šikmo doprava, hore na vrchol.