4. Cesta Spišských vodcov (III) 2h.
Popis cesty:

4. Cesta Spišských vodcov (III) 2h.
vodca P.Csizák, vodca J.Breuer, vodca P.Spitzkopf st., vodca P.Spitzkopf Urban ml., vodca J.Stropf,1.8.1907, AP III/41, K 1430

Cesta Spišských vodcov. - Plytkým žľabom, - začiatkom Häberleinovej cesty, až na jeho koniec, kde dôjdeme na polmetrovú širokú lávku. Odtiaľ po hrane, vľavo od lávky po strmom rebre priamo hore na malý stupeň. Tu sa musíme vytiahnuť na dva kamene, vklinené vo vodorovnej pukline vysoko nad nami, najťažšie miesto, exponované. Nad nimi na. jeden meter širokú kazateľňu. Tu vedie priamo hore 16 metrový komín. Dolu vzpieraním, hore po ľavej strane západného komína, kúsok doprava na ľavý okraj horných trávnikov a ďalej ako Häberleinova, cesta na vrchol.