9. Lopata (V-) 2,5 h.
Popis cesty:

9. Lopata (V-) 2,5 h.
J. Beránek, Z. Morávek, 2. 7.2010 prvý opis a schéma.

Cesta začína 15m napravo od Motykovej cesty, mierne doprava k malému previsu. Ten oblieza sprava plytkým kútikom na policu so stanovišťom (skoby). Z neho priamo kútikom, neskôr mierne do ľava kútikom k začiatku veľkej platne. Stredom platne, neskôr mierne doprava do jej horného pravého rohu na trávnatú policu - stanovište (jedna skoba). Špárou priamo hore na hranu a po hrane až ku strmému stupňu. Mierne sprava platňou nad previs, kde je na polici stanovište (2 x hodiny). Mierne do ľava na hrebeň, kde sa cesta spojuje s Motykovou a ňou dvoma dĺžkami na vrchol.
Poznámka: Smer je lezený už dávnejšie (zvyčajne omylom ako Motykova cesta), autori prvovýstupu neznámi. V ceste sú aj staré skoby.