2. Kučera-Oružinský "Jaskynky" (V) 3h.
Popis cesty:

2. Kučera-Oružinský "Jaskynky" (V) 3h.
J.Kučera, J.Oružinský 15. 6.1930
2.leto: Prvý opis - Z.Brüll, S.Motyka, J.Sawicki, S.Zamkovský,14.7.1932
1.zima: J.Brandobur, K.Cerman, 2. 4.1953
APIII/34, K1425

(tzv. Motykova cesta cez jaskynky) Vstup do steny je tesne vľavo od ľavej hrany J piliera vo vhĺbení, od ktorého doľava asi 40 metrov nižšie ústi žľab z Prielomu v Ostrom. Vhlbením hore až na koniec na plošinu. Z nej cez ľavú stienku na trávnatú terasu a ďalej po trávnatej lávke doľava. Nakoniec hore strmým žliabkom stále mierne doľava na dalšiu trávnatú terasu so skaliskom na istenie. Pred sebou vidíme plochú kolmú stenu s charakteristickým komínom s niekoľkými prevismi, ktoré tvoria jaskynky. Po trávnatých stupňoch asi 15 metrov šikmo doľava pod komín. Priamo hore cez previs do prvej jaskynky. Druhú, väčšiu, prekonávame sprava po previsnutej štvormetrovej stienke. Tretiu obídeme ľavou stranou komína k hladkej plochej trhline. Ľavou platňou trhliny na stupienok na hrane. Teraz prechod 1/2 metra doľava dolu a 8 metrov doľava prerušovanou lávkou na malú plošinku (exponované). Odtiaľ priamo hore cez previs na dalšiu strmú plošinku a mierne doprava stienkou s nepatrnými záchytmi. Nepravidelným, niekoľkokrát prerušeným žľabom do vhĺbenia. Ďalej 30 metrov po trsoch trávy pod štítový masív a šikmo doprava bežiacou puklinou na vrchol.