3. Zamkovského komín (V) 4h.
Popis cesty:

3. Zamkovského komín (V) 4h.
Z.Brüll, Š.Zamkovský, 29.7.1934
1.zima: J.Andráši, J.Velička, 2.4.1953
APIII/35, K1427.

KOMÍNOM STENY (Zamkovského cesta) Vstup do steny je totožný s výstupom č.2 (Motykove jaskynky) až po trávnatú terasu so skaliskom na istenie. Odtiaľ vpravo pod veľmi strmý komín. Komínom asi 120 metrov hore, previsy obchádzame sprava až na J pilier. Ďalej ako výstup č.2 z exponovanej plošinky na vrchol Ostrého štítu.