4. Variant ľavou hornou časťou steny (V-VI) 4h.
Popis cesty:

4. Variant ľavou hornou časťou steny (V-VI) 4h.
Č.Harníček, J.Mlezák, 28.7.1954
APIII/36, K1426,

Variant vo vlastnej stene, ľavou hornou časťou. - Pôvodnou cestou až do druhej jaskynky. Z nej traverzom doľava na exponovanú rímsu až k neobyčajne ťažkej stienke. Stienkou štyri metre, potom nie doprava na rebro v pôvodnej ceste, ale doľava na pohodlnú lávku ,a, ňou asi osem metrov. Po prekonaní previsnutého stupňa pokračujeme lávkou asi 30 m. strmo ďalej doľava, až sa lávka stráca v previsočh. Ďalej cez neobyčajne ťažký previs stále mierne doľava a po 5 metroch naspäť po šikmej lávke, už menej strmej, neskôr pilierom smerujúcim na vrchol.