13.Ľavý pilier (VI+)
Popis cesty:

13.Ľavý pilier (VI+)
T. Cuták, T. Kotrady, 17. 7. 2015

Popis autorov:Už dlhšiu dobu sme mali v plánu spraviť novú líniu v juhozápadnej stene Prostredného hrotu. Konkrétne jeho ľavý pilier. Jedná sa o nádherné lezenie v pevnej, kompaktnej skale, ktorá ponúka rôzné možnosti zábavy od platní až po nádherného sokolíka. Nástup je medzi stokom vody a žľabom, v jeho najnižšom mieste. Prvá dľžka je v znamení takého rajbasového lezenia až po malú poličku s kosodrevinou. Tam sa pokračuje druhou dľžkou a nástupom do platne, ktorou lezieme diagonálne smerom doprava k malému kútiku, ktorý vedie až ku kosodrevine medzi prevismi. Odtiaľ systémom skala a kosodrevina až na ich koniec. Pokračuje sa kolmou stenou až pod kút, kde sa da pekne zaštandovať. Potom kútom hore pod previs, ním priamo hore a tam začína nádherný asi 10 m sokolík v trošku položenej a úplne hladkej platni. Celý sokolík je zakončený ďalším previsom, ním hore na štand. Posledná dĺžka vedie hore komínom, kde sa cesta pilierom končí. Po dolezení sme sa zhodli na obťažnosti 6+UIAA.