3. Ľavým žlabom a Ľavým rebrom (V) 5h.
Popis cesty:

3. Ľavým žlabom a Ľavým rebrom (V) 5h.
K.Krupinska,T.Piotrowski,M.Rewajowa,T.Rewaj, 14.08.1966 1.zima:T.Herbich, A.Marzcak,A.Sklodowski, 31.03.1974

3a. Ľavým žlabom (III)-F.Piaček, V.Tatarka, 13.12.1975,3 hod. V spodnej časti zhruba totožne s cestou č.3.potom traverzuje popod steny rebra doprava do žlabu už nad prahom, snehmi hore. (Pravdepodobnejšie lezené už skôr)