4. Zimná predzáhradka (V) 4h. a Szczecinianova cesta
Popis cesty:

4. Zimná predzáhradka (V) 4h. a Szczecinianova cesta
I.Koller, J.Lihocká, 17.03.1987

Cesta je narovnaním ľavého žlabu cez strmý spodný prah (strmé trávy)
Foto z cesty

Szczecinianova cesta - zmienka o nej je v nákrese cesty Doublisa, bola vylezená pravdepodobne pred rokom 1976. Je pravdepodobné, že vedie vľavo od Zimnej predzáhradky lebo je kreslená v Doublisovej schéme ako cesta rebrom možno sa aj kryje s týmto výstupom.