1. Zadná Pustá veža-Depresia (V) 3h.
Popis cesty:

1. Zadná Pustá veža-Depresia (V) 3h.
Z. Abgarowicz, R. W, Schramm, 23. 8. 1947
Zima: E. Bohmova, I. Jakubcová 7.3.1992 (možno lezené i skôr)

Zadná Pustá veža, Ľavou častou steny.Vstup do steny je jej ľavej časti pri veľkom temnom vhĺbení. Ďalej z ľavej alebo z pravej strany na jasnú skalnú bulu, kazateľňu, potom jej hranou na dno spomenutého vhĺbenia. Odtiaľ kúsok vľavo rozčlenenými hrdzavými skalami 25m pod čierny, vlhký, machom zarastaný strmý prah. Spod prahu (III) traverz vpravo, potom hore šikmo vpravo trávnato-skalnou lávkou,veľmi exponovaným zárezom a stupňami na dno strmého,zárezu kúsok vpravo od vhĺbenia.Ďalej - alebo:(IV) Dnom zárezu 30 m. hore do miesta, kde zárez prechádza v previsnutý komín. Ďalej komínom hore, neobyčajne ťažko, na zaklinený kameň pod strechou veľkého previsu, ktorá uzatvára komín. Odtiaľ traverz vľavo pod zobákom previsu, (V), a traverz vľavo hore na začiatok nasledujúceho skalnato-trávnatého zárezu. - Alebo, (V), traverz šikmo vľavo cez strmé trávnaté stupne a ďalej hore cez previsnute červené platňovité skalky na začiatok nasledujúceho skalnato-trávnatého zárezu. Zárezom hore, spočiatku III, ďalej ľahšie pod strmý hrdzavo sfarbený prah. Nad prahom sa zárez zužuje a je previsnutý. Preto traverzujeme na hranu doľava, ktorá oddeľuje zárez od vlastného vhĺbenia. Pravou stranou hrany hore strmými trávami a skalnými stupňami, na konci vpravo na hrebeň, ktorým kúsok vpravo, na juhozápad, na vrchol Zadnej Pustej veže. Velmi lámavá skala, istenie iluzórne. Vhodné skôr na zimu.