3. Pilier (IV,V) 1,5h.
Popis cesty:

3. Pilier (IV, miesto V) 1,5h.
M. Grochowski,M. Jurewicz, S. Kierski, 3.9.1965
K. Grajewski, R. Kowalewski, B. Piatovska 10.9.1965 -nový variant po ľavej strane ostria

Predná Pustá veža, pilierom. — Exponovaný výstup sa začína v mieste, kde severozápadný pilier vchádza nižšie, t. j. z najvyššie položeného sedielka v rebre, ktoré prechádza nižšie v prahy nad Zmrzlým plesom. Kúsok doprava, ľahko, depresiou, v spádnici výrazného komína, hore uzatvoreného prevismi, až na trávnatý pás, ktorý beží vľavo na ostrie piliera. Odtiaľ vpravo od ostria hore, na výrazný stupeň s blokom. Alebo po ľavej strane ostria, vyššie malou komínovitou depresiou, na výrazný stupeň s blokom. Odtiaľ krok vpravo do výrazného kominovitéj pukliny, ktorá vyššie prechádza v rínu. Ďalej už ľahšie po rebre cez niekoľko výšvihov na ešte dosť vzdialený vrchol.