6. Muchy v očiach (M5) 7h.
Popis cesty:

6. Muchy v očiach (M5) 7h.
Ika + Vilo Jakubcovi, 28.2.2011.