5. Magická línia (V+,A3, zima M8+) 8h.
Popis cesty:

5. Magická línia (V+,A3, zima M8+) 8h.
P.Jackovič, M.Pšenek, 19.1.1987
1.zima:P.Packo, J.Lovás 26.2.1998
1.zima free: Marek Radovský, Juraj Koreň, Vylezená voľne 9.2.2021 6.hod - M8+