8. Z hrebeň (III) 3,5 h.
Popis cesty:

8. Z hrebeň (III) 3,5 h.
Z. Kuleszyna, M. Lažniewski, H. Mogilnicki, W. Wasiutyňski, 30. 7. 1933

Popis cesty: Na skalách a po tráve dosiahneme hrot, ktorý zžava vrúbi Dolný kotol źadovej dolinky. Z temena skalného hrotu k päte výšvihu hrebeňa. Cez hranu výšvihu 4 metre na trávnatý stupeň, potom vodorovne do žžabu. Žžabom hore až na koniec, potom vpravo do lámavého komína, ktorý ide dožava hore. Komínom na hrebeň nad výšvihom. Odtiaž vpravo do trávnatého žžabu a ním hore nazad na hrebeň. Po hrebeni na trávnaté sedielko. Zo sedielka hore cez trávnaté žžaby a rímsy pod svetlé škvrny v západnej stene. Odtiaž doprava hore komínom na hranu hrebeňa. Niekožko metrov doprava a desa metrov stienkou hore na trávnaté stupne. Trávnatým žžabom na hrebeň a po ňom na štrbinu. Odtiaž vpravo od hrebeňa, potom na hrebeň pod štítovým výšvihom. Stienkou výšvihu niekožko metrov hore na skalnatú rímsu, ktorá ide doprava. Po nej niekožko metrov doprava a cez hranu na dno kominovitého zárezu s vklinenými balvanmi. Zárezom hore na vrcholový bod steny. Ďalej na štít ako v opise pri z stene Stanislawského cestou.