15. Žžabom (I) 1h.
Popis cesty:

15.Žžabom (I) 1h.
F. Ždiarsky, 18. 10. 1965, AP IX / 66
Vystupujeme priamo žlabom spadajúcim z Nízkej lávky medzi Mlynickým a Štrbským Soliskom. Pred jeho rozšírením a vetvením odbočíme dožava, do depresie v stenách Mlynického Soliska, vžavo od Kubínového rebra. Depresiou dožava, neskôr doprava a mierným terénom na vrchol.