3. Veľké Solisko-stredové rebro (II-III) 1,5h.
Popis cesty:

3. Veľké Solisko-stredové rebro (II-III) 1,5h.
Július Andráši I, Š. Virost, 3.8.1948

Prostredným rebrom steny. — Z vrcholu Veľkého Soliska zbieha smerom k valu, ktorý je nad Vyšným Wahlenbergovým plesom, málo výrazné široké rebro. Ním vystupujeme hore po dobrej skale pod veľké štítové skalné bloky. Odtiaľ ďalej ostrím rebra po dosť hladkých skalách priamo na vrchol. Miestami exponované. E. Hutláková, M. Hutlák, J. Meľuch, 15.8.1984, nový variant v hornej časti priamo po pilieri, IV.