30. Bludný Holandan (IV) 2h.
Popis cesty:

30. Bludný Holandan (IV) 2h.
Ján Puchovan a Alenka Puchovanová, 15.10.2019.
Stena pod Skokom v pravej casti,vlavo od c.20 Výška steny cca 100m.

Opis:Nastupuje sa popri skale trávnatou sutou až ku výšvihu, kde sa da urobiť dobrý štand. Pokračujeme po ľavej strane celkom v dobrej skale až ku začiatku komína, tam doľava po platničke až ku Limbe. Na polici je fajnový štand, ďalej doľava po rampe k balvanu pod pilierom – dobré miesto na štand, pilierom hore po pevnej skale mierne vpravo až k vrcholovému hrebienku. Ním po pevnej skale preliezame popod previs vpravo po dobrých stupoch aj chytoch na vrchol hrebienka. Ako bonus vrchol je naklonená platňa s peknými puklinkami a hranou na vrchol ku kosovke. Zostup traverz doprava do žľabu medzi stenou pod Skokom a Stenou pod Limbou.

Foto FB