33. COVID-19, M6+
Popis cesty:

33. COVID-19, M6+
P.Kormanec, J.Dolinský, 15.3.2020.

Opis:Posledný víkend sme okrem nejakého popoliezania s kamarátom Petrom Kormancom aj trocha tvorili :) Vznikla tak krátka, ale zato intenzívna športová zimná línia COVID-19 za M6+ na Pravej veži v Stene pod Skokom vedľa technických línií Mareka Pronobisa. Ide o logickú estetickú líniu s vyváženým lezením a čerešničkou na záver. V ceste je po prvej dĺžke štand spoločný s cestou č.19 Mareka Pronobisa, kde jej autor zanechal skobu. V kľúčovom mieste druhej dĺžky pod previsom sme zanechali skobu na priistenie. Cesta je dobre zaistiteľná.

Opis foto:
1. Prvá dĺžka.
2. Nepríjemný výlez zo štandu po hladkej platni.
3. Kľúčový flek, kde sme ponechali skobku.
Foto 1
Foto 2
Foto 3