36. SZ - Mánia (M5+) 3h.
Popis cesty:

36. SZ - Mánia (M5+) 3 h.
J. Svrček, K. Lukačková, december 2019
Stena pod Skokom SZ