1. JZ hrana (IV-V) 2h.
Popis cesty:

1. JZ hrana (IV-V) 2h.
F.Kele ml. - K.Pálka, 26 .8.1951
Hrana steny. Priamo po rebre asi 50 m. ,až do miesta, kde je rebro previsnuté. Veľká plošina, tu sa začína vlastná hrana. Šikmo po platničke doprava na lávku 15 m. Z nej mierne doľava hore cez stienky 15 m., (V), pod. 3-4 metrový komín. Komínom hore na plošinu pod previsnutými skalami, porastenými machom. Z plošinky na previsy vľavo nad skaly ,až na samé rebro. Pred nami sú tri výšvihy, vežičky. Prvý obchádzame traverzom vpravo do južnej steny, veľmi ťažko, exponované, druhý a tretí zliezame priamo. Potom už ľahko do sedielka, kde ústi klasická cesta z južnej steny. Odtiaľ po hrane na bod, v ktorom rebro vrcholí. Z bodu doľava ľahko na vrchol.