4. Klasická cesta (IV-V) 3h.
Popis cesty:

4. Klasická cesta (IV-V) 3h.
W.Kulczynski - K.Piotrowski - J.Rotwand - M.Šwierz, 31. 8. 1912
Cesta má niekoľko variantov v spodnej časti, v hornej časti klasická cesta vedie vľavo od hlavnej trhliny v stene, alebo postupujeme priamo trhlinou. Varianty nástupové: na trávnatý pás pod ústie hlavnej trhliny môžeme vyliezť buď vľavo, alebo vpravo od pôvodnej cesty., IV-V.

Variant v hornej časti hlavnou trhlinou: T. Brzoza – L. Skotnicówna – M. Skotnicówna – W. Stanislawski, 3. 8. 1928, V.
Z trávnatého stupňa, kde pôvodný výstup opúšťa hlavnú trhlinu, pokračujeme trhlinou ďalej hore. Po 30 metroch previs. Pod ním dlhý krok doľava na chrbát a po ňom už ľahšie na plošinku v pôvodnej ceste.

Variant v hornej časti vpravo od trhliny: T. Steiner – Š. Zamkovský, leto 1928.
V mieste, kde pôvodný výstup odbočuje z hlavnej trhliny doľava, v pravej stene vedú dva 60 metrové komíny. Ľavým komínom hore, po 20 metroch previs. Tu doprava a stienkou nad previs. Ešte jednu dĺžku hore a napojíme sa na pôvodnú cestu.

Fototopo cesty

Všeobecný opis : V ľavej polovici J steny je zďaleka viditeľná 100-metrová trhlina, ktorá spadá zo štrbiny v JZ hrane a dolu zaniká v trávnatých stupňoch asi 80 metrov nad úpätím steny. Ľavá polovica J steny vrcholí v dvojhrbej vyvýšenine, ktorú od vrcholu Širokej veže oddeľuje trávnaté sedielko (z tohto spadá na JZ schodovitá roklina). Vstup do steny je v spádnici spomínanej vyvýšeniny, kúsok vpravo od miesta, kde skaly polkruhovite zabiehajú najhlbšie do sutinoviska. Najprv skalným žľabom 25 metrov priamo hore, potom po trávnatých stupňoch niekoľko metrov doľava do krátkej strmej trhliny rovnobežnej so žlabom. Trhlinou hore na trávnaté stupne a doľava k bielemu podlhovastému výlomu. Vľavo od neho cez takmer kolmú stienku na trávnatú lávku. Po lávke doľava ku hrane steny. Odtiaľ : Alebo : (1). Od odštiepeného balvana priamo hore kolmou stienkou takmer bez stupov a záchytov. Alebo : (2). Po lávke doľava a puklinou hore. Alebo : (3). Po lávke až za previsnutý roh a stienkou hore na trávnaté stupne. Po niekoľkých metroch kúsok vpravo na terasu, vľavo od spodného výklenku ležiaceho pri hornom konci najvyššieho trávnatého pásu v stene. Kúsok vľavo nad výklenkom je (odtiaľ neviditeľné) dolné ústie nápadnej, šikmo doľava smerujúcej 100 metrovej trhliny. Z terasy vľavo od výklenku vedie hore strmá, hladká, dole previsnutá 8 metrová platňa, ktorá tvorí zárez. s postrannými vystupujúcimi skalami vpravo. Zárezom 6 metrov (IV) hore, potom po skúpych stupňoch naprieč platne doľava a po ľavej hrane platne na malý schod. Stadeto hore k ústiu trhliny (najťažšie miesto). Teraz trhlinou 25m. hore až na trávnatý stupeň (istenie). Odtiaľ: Alebo : (1. pôvodná, klasická cesta). Traverz 2 metre vodorovne doľava do steny, vľavo od trhliny. Stenou kúsok vľavo, za jej hranu na stupeň priamo na zrázy steny. Ďalej vedľajším zárezom šikmo doľava od horného výklenku (dobré istenie). Z výklenku cez ľavú kolmú stienku do širokého žľabu a žlabom niekoľko metrov hore. Potom vpravo na rebro, po rebre cez hladké platne priamo hore a nakoniec šikmo doprava znova do hlavnej trhliny na plošinku. Alebo : (2. hlavnou trhlinou). Z trávnatého stupňa trhlinou ďalej hore. Po 30 m. previs. Pod ním dlhý krok doľava (najťažšie miesto) na chrbát a po ňom už ľahšie na plošinku. Z plošinky trhlinou 30 metrov ľahšie hore. Posledný previs, ktorý nás delí od JZ hrany, obídeme vľavo a stienkou dosiahneme sedielko v JZ hrane. Odtiaľ buď: (1). Po hrane (ťažšie) na vyvýšeninu a cez ňu do sedielka, alebo :(2). Šikmo doľava do JZ rokliny a ňou na sedielko. Ďalej už ľahko na blízky vrchol.

Fotky z prelezu na FB