11.Neznesiteľná krehkosť bytia
(VII+,A0 Rp:8/8+) 5,5h.
Popis cesty:

11.Neznesiteľná krehkosť bytia (VII+,A0 Rp:8/8+) 5,5h.
J. Svrček - V. Jakubec 15.9.2006, VII+,A0 6,5 hod
1.RP: J. Svrček - V. Jakubec 23.9.2006, 8/8+ 5,5 hod
1.opakovanie RP (8-) : T.Vaverčák, M. Komora, 13.10.2006, 3h.

Slovo od autora cesty: Ahoj, V polovici septembra sa nám na prvý pokus podarilo preliezť z minulého roku odloženú líniu stredom (srdcom) južnej steny Širokej veže. Po týždni sme sa vrátili kvôli RP čo sa vďaka dobre rozlezenému Janovi aj podarilo. Spoločných s inými cestami je len asi 10m krátkej druhej dĺžky a pár metrov na začiatku tretej. Dosť dobrý alpinizmus bez nitov, so skobami, ktoré ostali v stene. V tejto stene nová cesta po 27-mich rokoch... Posielam aj pár fotiek (pozri doplnkové info k stene), možno pomôžu. (V. Jakubec)

Opis prelezu (T. Vaverčák): Hodnotenie obtiažnosti: 3.dĺžka: 8-, 4.dĺžka: 6, 5.dĺžka: 6+ Vpravo od kútika v piatej dĺžke vo veľkej streche vznikol aj nový variant za A2 ako projekt do budúcna. Cela cesta bola vylezená štýlom RP za 3 hod. a variant vznikol po zlanení 5 dl. v ten istý deň za cca 1,5 hod, samozrejme od spodu. V streche su zanechané 2 skoby. (Variant A2 - pozri doplnkové foto k stene).

Info M. Červienka - klasifikácia asi skôr (5+,8-,6,6)