13. Žžab Samuhel - Vestenický (III-IV) 2h.
Popis cesty:

13. Žžab Samuhel - Vestenický (III-IV) 2h.
S. Samuhel, L. Vestenický, 24. 3.1963.
Leto: O. Chudý, V. Kecer, sept.1965.

Cesta vedie žžabom bezprostredne vpravo od centrálneho rebra. V lete lezené priamo cez dolný skalný prah do žžabu (III-IV). V zime žžabom zžava doprava ako pri Puškášovom rebre, cez rebro doprava do žžabu. Hore žžabom po snehu až na hrebeň.