19. Banán (II)
Popis cesty:

19. Banán (II)
Rebierko oddelené od Gálfyho i od posledného nevýrazného rebra prižahlými žžabmi. źahký terén na rebierku (II jedno miesto IV) ako aj žžabmi poskytuje za ideálnych snehových podmienok peknú prechádzku.