2. Stredom JZ steny (VI) 5h.
Popis cesty:

2. Stredom JZ steny (VI) 5h.
I.Gálfy, I.Urbanovič, A.Štolc, F.Ždiarsky, 8.10.1959
Info:APIV/80, FKII/1148

Prostriedkom steny. - Juhozápadná stena, obrátená čelom k Sliezskemu domu pozostáva z dvoch častí. Z dolnej, charakteristickej bielym vodným žľabom, a z hornej, s troma bielymi stienkami. Nástup do steny ako cesta č.6. až do trávnatého kotla. Trávou hore do výrazného, už zdola viditeľného zárezu až pod prvú bielu stenu. Tu doľava hore, platňou a ostrou hranou na trávnaté stanovište. Z neho doprava hore pod druhú bielu stenu, 40 metrov traverz doprava a strmo plytkým zárezom hore. Krátky traverz doľava a cez previsnutú stenu, 40 metrov na ľavý okraj tretej bielej steny. Tu mierne doľava hore na trávnatý balkón s jaskynkou. Doprava hore na hranu, po nej priamo hore a mierne doľava cez dva previsy do vhĺbenia. Vhĺbením už ľahko na vrchol.