6. Grószova cesta - prístup (II)
Popis cesty:

6. Grószova cesta - prístup k Z stene (II)
A)Do dolnej granátovej štrbiny - A.Grósz 23.7.1911
B)Variant Bednár,F.Ždiarsky (III) 22.V.1960
E) Výstup vedľa jaskyne na rampu pri výstupe Hranou - Gažo a spol.
Info:APIV/24,27

Cesty historického významu A) a E) predstavujú dnes prístup pod Z a SZ stenu - pozri "Ďalšie foto" Z steny.