3. Kaňa - Luczy (IV) 1h.
Popis cesty:

3. Kaňa - Luczy (IV) 1h.
J.Kaňa, A.Luczy, 10.9.1966 Info:KS 1969/117

SZ stenu šikmo doprava pretína platňovitá rampa, ktorá v dolnej časti steny zaniká.Do steny nastúpime v jej predľžení. Najprv šikmo doprava, potom priamo na rampu (asi 15m). Rampou pod previs, cez ktorý priamo a nad ním žlabom dĺžku lana. Potom šikmo doľava dĺžku lana do steny až dosiahneme malý komín, Ním po dĺžke lana na vrchol.