4. Hranou Velickej steny (IV,V) 2h.
Popis cesty:

4. Hranou Velickej steny (IV,V) 2h.
F.Gažo, I.Gálfy, I.Urbanovič, 11.11.1951
Info:APIV/82,FKII/1152

Pozri popis v Z stene