1. Vidlové sedlo (II) 1 h.
Popis cesty:

1. Vidlové sedlo (II) 1 h.
E. Dubke, vodcovia J.Breuer a J. Franz st. 17. 2. 1906 Prístup na hrebeň vidiel z Cmitera. V zime na snehu. Z Cmitera doľava po páse pod hrebeňom Vidiel až do ústia rokliny spadajúcej z Vidlového sedla. Ňou, alebo po stupňoch vľavo, hore, nakoniec lámavými skalami po pravej strane rokliny.