14. Zabudnutý kút (V,A2, RP 5+) 6h.
Popis cesty:

14. Zabudnutý kút (V,A2, RP 5+) 6h.
L. Odstrčil, J. Vestenický 30.7.1979