19. Čiernobiely svet (M/5,5+)
Popis cesty:

19. Čiernobiely svet (M/5,5+)
P. Haľko, R. Bohačik 10. 3. 2010

Cesta začína nad Veverkovým ľadom v žľabe cca 70m, naľavo pod stienkou štand, zanechaná bieločervená slučka. Stienkou priamo hore 12m cez položené trávy pod hladkú stienku preťatú zľava doprava úzkou rampou, rampou nakoniec a priamo hore cez malú stienku na policu 1 štand, skoba so slučkou 50m. Zo štandu priamo hore cez trávy a platne na ľavý okraj svetlošedej steny za skalným hrotom 2 štand, zanechaná slučka 50m. Odtiaľ hore cez platne a potom mierne doprava do špáry, špárou hore cca 15m, slučka ďalej mierne vpravo hore, zanechaná slučka, na policu do kúta 3 štand, skoba 45m.Odtiaľ asi 3 metre vpravo a stenou priamo hore po tenkej špárke 18m, zanechaná slučka, ďalej hore a mierne asi 3m doľava, stenou a špárkou na hrebeň 15m. Po hrebeni ešte asi 20m štand, zanechaná skoba zo slučkou 60m. Zostup vpravo do sedielka odtiaľ vpravo do Veverkovho žľabu, alebo poza Kraľovskú kopu do Kraľovského žľabu.
Zdroj a Foto na webe PO alpinistov