Popis cesty:

7. Variant ľavého piliera - platňovitou rampou (III-IV) 2,5 h.
Richard Mikala, Ilona Janska, 18. 8. 1977

Približne 1 dĺžku spoločne s cestou ľavým pilierom (cesta č.2) až po výraznú rampu odbočujúcu doľava v ľavej platňovitej stene piliera. Rampou, miestami III, 2 dĺžky až po ústie rozlámaného komína. Komínom (špárou) priamo na vrchol.