Popis cesty:

16. Ešte jednu prosím (V+) 2h.
A. Ružbašan, T. Jablonovský, Š.Tarhaj, 7.8.1992